Home
  

 

       
                     
 
 

 


 
NEW
สำหรับวิชา ฟิสิกส์แผนใหม่ ( SCE 4401) สอบ Final 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.00-16.00 น. (ตรวจสอบคะแนนได้แล้วคะ)


NEW
   
         อาจารย์ได้นำศัพท์บัญญัติการศึกษา รวบรวมมาจากศัพท์บัญญัติ ฉบับกรมวิชาการ นักศึกษาสามารถอ่านได้ใน Opinion Blog นะคะ