PE 121

Student Services Physics for Engineering(PE 121)

การบ้านครั้งที่ 1

         นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว กลับไปทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ เรื่องต่อไปเราจะเรียนเรื่องเวกเตอร์นะคะ

วิชาฟิสิกส์วิศวกรรม ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

          วิชาฟิสิกส์วิศวกรรม ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง แรง กฏของนิวตัน พลังงานและกำลัง ไฟฟ้าสถิตย์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ แสง หลักฟิสิกส์ยุคใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม  ดังนั้นนักศึกษาคงจะสนุกกับวิชานี้นะคะ

วันสอนชดเชย

  

Documents $ Slide