PH209

Student Services Applied Physics(PH209)

การบ้านครั้งที่ 1

         นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว กลับไปทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ เรื่องต่อไปเราจะเรียนเรื่องเวกเตอร์นะคะ

วิชาหลักฟิสิกส์ประยุกต์ ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

          วิชาหลักฟิสิกส์ประยุกต์ ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ที่เป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพวิศวกร เพื่อจะได้สามารถคำนวณค่าต่างๆได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นนักศึกษาคงจะสนุกกับวิชานี้นะคะ

วันสอนชดเชย

  

Documents $ Slide

         ใน รายวิชานี้เราใช้หนังสือฟิสิกส์เบื้องต้น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้นอาจารย์จะมีเฉพาะ Slide ให้นักศึกษาไปอ่านและศึกษามาก่อนเพื่อดูว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร บ้างนะคะ

       


Comments