PH212

Student Services Physics Laboratory II (PH212)

การบ้านครั้งที่ 1

      นักศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว กลับไปเตรียมตัวในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะคะ อย่าลืมไปเตรียมเอกสารในการเรียนมาให้พร้อมนะคะ

วิชาปฎิบัติการฟิสิกส์ 2

      วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 จะป็นตัวช่วยที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นวิชาที่นำเอาทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์คิดไว้มาพิสูจน์ว่าตรงตามทฤษฎีหรือเปล่าคะ อาจารย์ว่าสนุกแน่สำหรับวิชานี้นะคะ นักศึกษาคิดเหมือนอาจารย์ไหมคะ

วันสอนชดเชย

Documents $ Slide

   ในรายวิชานี้เราใช้เอกสารคำสอนวิชาปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเราจะเรียนตามการทดลองต่างๆดังนี้นะคะ

ประมวลรายวิชา PH212 

         - ประมวลรายวิชา PH212

     ในประมวลรายวิชา PH212 นักศึกษาจะได้รู้ว่าแต่ล่ะสัปดาห์เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวก่อนเรียนคะ

Pre-Lab Ph212        

          ก่อนที่เราจะลงมือทำ Lab Ph212  เราต้องเรียนรู้กับการอ่านค่าของอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากันก่อนน่ะค่ะ..รวมถึงวิธีการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆด้วยค่ะ

        - Pre-Lab 1 การอ่านค่าความต้านทานและความจุไฟฟ้าจากรหัสสี และรหัสตัวเลข ตัวอักษร

        -Pre-Lab 2 การใช้มัลติมิเตอร์

การทดลองอุปกรณ์ เครื่องวัดทางไฟฟ้า และการวัดความต้านทาน

          การทดลองอุปกรณ์และเครื่องวัดทางไฟฟ้านักศึกษาจะต้องรู้จักเครื่องมือที่จะใช้ในการทดลองในรายวิชา Ph212 ก่อนน่ะค่ะ

การทดลองแกลแวนอมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และแอมป์มิเตอร์

           การทดลองแกลแวนอมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าความต้านทานของแกลแวนอมิเตอร์ และการวัดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์

การทดลองการใช้ออสซิโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า

      การทดลองการใช้ออสซิโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ออสซิโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้า แทนมัลติมิเตอร์

การทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

         การทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุต่อแบบอนุกรม

การทดลองความจุของตัวเก็บประจุ

          การทดลองความจุของตัวเก็บประจุ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การหาค่าความจุของตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน

การทดลองการวัดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ

         การทดลองการวัดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าพลังงานไฟฟ้า และการคิดค่าไฟฟ้าในบ้าน

การทดลองวงจรเรกติไฟเออร์

         การทดลองวงจรเรกติไฟเออร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การหาค่าวงจรเรกติไฟเออร์ชนิดครึ่งคลื่นและเต็มคลื่น

การทดลองการวัดสนามแม่เหล้กโลกตามแนวระดับ

         การทดลองการวัดสนามแม่เหล็กโลกตามแนวระดับ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดสนามแม่เหล็กโลกตามแนวระดับ โดยอาศัยการเบี่ยงเบนของเข็มทิศ

การทดลองกฎของโอห์ม

        การทดลองกฎของโอห์ม นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กฎของโอห์มในการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser